Veranderen van uw familienaam

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen. Het wijzigen van de familienaam, is een gunst en geen recht. Elke aanvraag wordt individueel bekeken en mogelijks goedgekeurd door de Koning. De Koning is steeds vrij om te beslissen, ongeacht de motieven.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. De dienst Naamsverandering is gevestigd op de Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De aanvraag kan dus niet bij de gemeente ingediend worden.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Wat meebrengen?

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Een afschrift van de geboorteakte, een recent bewijs van verblijfplaats (bewijs van woonst), een bewijs van de Belgische nationaliteit en een uittreksel uit het strafregister kunnen allemaal bij de gemeente verkregen worden. De makkelijkste weg om deze aan te vragen is via ons digitaal loket: https://www.melle.be/eloket

Bij vragen kan u terecht bij de dienst burgerlijke stand.

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro, dit moet betaald worden aan de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. U kan dat bedrag via https://www.MyMinfin.be online betalen voor uzelf en/of voor anderen.