Veranderen van voornaam

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

> u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent

> de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt

> de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden

> de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Wat meebrengen?

> Je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart

> Als uw geboorteakte niet opgevraagd kan worden bij een Belgische overheid, moet u zelf uw geboorteakte meebrengen, indien nodig voorzien van legalisatie en vertaling

Kostprijs

100 euro

U dient wel een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.