Verantwoordelijke kinderopvang (contractueel B1 - B3; 0,5 VTE), Maatschappelijk werker/schuldbemiddeling/trajectbegeleiding