Verkiezingen 26 mei 2019

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019 15.36 u.
Op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor een Vlaams, Federaal én Europees parlement. In de aanloop naar de verkiezingen krijgt iedereen een kiesbrief in de bus met daarop de details van waar je naartoe moet om te stemmen.

Wie moet er stemmen?

Je moet gaan stemmen wanneer je de Belgische nationaliteit hebt, ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen en niet uit je stemrecht bent ontheven.

Belgen die in het buitenland verblijven, kunnen stemmen voor het Federaal en Europees parlement. Meer informatie vinden zij op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

Ik kan niet gaan stemmen, wat nu?

In een aantal gevallen wordt aanvaard dat je niet kan gaan stemmen. Dat gaat om

  • ziekte (aan te tonen met doktersbriefje)
  • beroepsreden (aan te tonen met attest van de werkgever)
  • schippers, marktkramers en kermisreizigers (attest van de burgemeester)
  • studenten omwille van studieredenen (attest van de onderwijsinstelling)
  • religieuze redenen (attest van de religieuze overheid)
  • tijdelijk verblijf in het buitenland wegens bijvoorbeeld vakantie (bewijsstukken voorleggen om een attest van de gemeente/burgemeester te verkrijgen).

In deze gevallen kan de kiezer een volmacht geven aan iemand anders (maar dat is niet verplicht). Hiervoor kan je dit formulier gebruiken.

Op de dag van de stemming moet de volmachtdrager in het bezit zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Alle informatie over de komende verkiezingen vind je op:

https://verkiezingen.fgov.be/