Verkiezingen gemeenteraad en provincieraad

Op zondag 13 oktober 2024 worden lokale en provinciale verkiezingen gehouden. Die dag kan je als inwoner van Melle je stem uitbrengen voor:

  • de gemeenteraad
  • de provincieraad

Ook niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden worden opgenomen op de kiezerslijst.

Uitnodigingsbrief

Bij de lokale en provinciale verkiezingen ben je niet meer verplicht om te gaan stemmen. De oproepingsbrief wordt dus een uitnodigingsbrief: je wordt niet meer verplicht, maar uitgenodigd om te gaan stemmen.

Je krijgt eind september of begin oktober jouw papieren uitnodigingsbrief toegestuurd. Heb je jouw uitnodigingsbrief niet ontvangen of is jouw originele brief zoek geraakt, dan kan je tot op de dag van de stemming om 12 uur ’s middags een duplicaat van jouw uitnodigingsbrief afhalen op het gemeentesecretariaat van onze gemeente.

Volmacht

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen. Alle informatie over kiezen met een volmacht kan je hier lezen. Vergeet niet om het juiste document in te vullen.

Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. 

Video nieuwe regels verkiezingen

Een overzicht van de nieuwe regels en de uitleg kan je bekijken in onderstaande video.