Verkiezingen voor het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers die verkozen worden voor een periode van 5 jaar. De Vlaamse verkiezingen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Voorwaarden

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement.
Nationaliteit:
  • U hebt de Belgische nationaliteit ten laatste op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten. 
Leeftijd:
  • U bent 18 jaar oud ten laatste op de dag van de verkiezingen.
  • Personen die verlengd minderjarig zijn, kunnen niet stemmen.
Woonplaats:
  • woont en bent ingeschreven in een gemeente van het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten.
  • Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, kunnen niet deelnemen aan de verkiezing van het Vlaams Parlement (wel aan de federale en Europese parlementsverkiezingen).
  • Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht.
In België is de stemming verplicht en geheim. Iedereen die in aanmerking komt om te stemmen, moet deelnemen aan de verkiezingen. U mag evenwel blanco of ongeldig stemmen.

Kandidaten en zetelverdeling

U kunt alleen stemmen op de kandidaten uit de kieskring waartoe uw gemeente behoort:
  • 118 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de inwoners van de vijf Vlaamse provincies.
  • 6 parlementsleden worden rechtstreeks verkozen door de kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Het Vlaams Parlement wordt verkozen volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging.

Meer info over de verkiezing van het Vlaams Parlement kan je hier lezen.