Vernieuwing fietspaden langs deel Brusselsesteenweg

Gepubliceerd op maandag 22 januari 2024 14.08 u.
Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 15 maart werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de fietspaden langs de Brusselsesteenweg tussen de brug over de Ringvaart en HOGENT Campus Melle. De fietspaden aan beide zijden van de weg worden aangelegd in asfaltverharding voor hoger fietscomfort.

Tijdens de werken gelden omleidingen voor fietsers. Het openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer kunnen steeds passeren langs de werf.

Twee fasen voor minder hinder

Om de hinder te beperken wordt er gewerkt in twee fasen. De eerste fase start op maandag 12 februari en duurt tot en met dinsdag 27 februari. Tijdens die fase wordt er gewerkt aan het fietspad richting Melle. Fase twee loopt van woensdag 28 februari tot en met vrijdag 15 maart. Tijdens die periode wordt er gewerkt aan het fietspad richting Gent.

Verkeer steeds langs werf

Tijdens de volledige duur van de werken blijft het openbaar vervoer zo veel mogelijk de normale dienstregeling aanhouden. De bushaltes ‘Melle Akkerstraat’ en ‘Melle Tuinbouwschool’ zullen twee keer één dag onderbroken zijn. De Lijn voorziet op die dagen een tijdelijke bushalte in de buurt.

Het gemotoriseerd verkeer op de Brusselsesteenweg (N9) kan steeds in beide richtingen de werfzone passeren. De rijstroken zullen wel plaatselijk verschoven en versmald zijn. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De op- en afritten naar de R4 worden ingekort, maar blijven bereikbaar.

Wisselende situatie voor fietsers en lokaal verkeer

Voor fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer varieert de situatie naargelang de fase van de werken.

Verkeerssituatie van 12 februari tot en met 27 februari

Doorgaand fietsverkeer richting Melle verlaat het fietspad op de N9 en slaat af in de Bromeliastraat. Via de doorsteek naar de Nonnenwegel gaan fietsers verder naar de Nonnenwegel, de Zwaantjesstraat en de Akkerstraat. Vanaf de Akkerstraat tot de Ringvaart kunnen fietsers de werfzone passeren via een fietscorridor. Fietsers richting Gent ondervinden geen hinder.

De middenberm tussen de Akkerstraat en de Ringvaart wordt afgesloten. Gemotoriseerd verkeer komende van Fluvius en de Spijkersdreef kan dus enkel rechts afslaan op de Brusselsesteenweg (N9). Auto’s richting Gent op de N9 kunnen ook niet links afslaan naar de Akkerstraat. Er geldt een parkeerverbod op de N9 langs de werfzone richting Melle.

Verkeerssituatie van 28 februari tot en met 15 maart

Doorgaand fietsverkeer richting Gent verlaat het fietspad op de Brusselsesteenweg (N9) voorbij de brug over de Ringvaart, net voor de gebouwen van Fluvius. De omleiding loopt via het jaagpad langs de Schelde (Trekpad Melle) tot aan de Heusdenbaan (N447). Via de Heusdenbaan kunnen fietsers verder rijden naar de Brusselsesteenweg (N9).

Plaatselijk fietsverkeer komende van Melle naar HOGENT Campus Melle steekt de Brusselsesteenweg (N9) over ter hoogte van de Kapellestraat. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad richting Gent kan blijven gebruikt worden (aan de linkerkant van de weg). Het fietspad richting Melle, net voorbij de brug over de Ringvaart tot aan de Akkerstraat, zal dan tijdelijk gebruikt worden door fietsers in beide richtingen. Daarna volgen fietsers de omleiding via de Akkerstraat en de Zwaantjesstraat. Fietsers steken over aan de Zwaantjesstraat om naar HOGENT Campus Melle te gaan.

Gemotoriseerd verkeer komende van de Akkerstraat en Spijkersdreef kan enkel rechts afslaan op de Brusselsesteenweg (N9), de middenberm kan niet gebruikt worden om links af te slaan. De Ruitersdreef en Spijkersdreef zullen voor een dag, tijdens de asfalteringswerken, niet bereikbaar zijn. De op- en afrit van en naar de R4 blijven bereikbaar. Er geldt een parkeerverbod op de N9 langs de werfzone richting Gent.

Bedrijven en instellingen langs de werfzone blijven maximaal bereikbaar.