Verplicht vormingsmoment begeleiders

Ben je van plan om jouw kind rijles te geven dan moet je een vormingsmoment volgen. Beginnende chauffeurs kunnen ook pas na vijf maanden oefenen hun praktijkexamen afleggen. Heb je het vormingsmoment al gevolgd tussen oktober 2017 en maart 2020 dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

Zowel voor beginnende chauffeurs als hun begeleiders zijn er een aantal wijzigingen. Zo moeten leerlingen van 3 naar 5 maanden oefenen voor ze hun praktijkexamen kunnen afleggen. Begeleiders moeten minstens vijf maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-chauffeur een opleiding volgen bij een erkende rijschool of erkende lesgever. De opleiding kost 20 euro, duurt drie uur en is voor een periode van tien jaar geldig.

Infosessie

Wil je zoon of dochter leren autorijden en kiest hij of zij voor de formule van een voorlopig rijbewijs met begeleider dan mogen ze maximaal twee begeleiders kiezen. Een van die begeleiders moeten een vormingsmoment volgen waarbij ze praktische tips krijgen om op een correcte en veilige manier te rijden en te begeleiden. Het gaat niet om een moment waarbij de begeleider getest wordt op de kennis van de wegcode maar een infosessie die je ter plaatse bij een rijschool of lesgever of digitaal kan volgen.

Wanneer verplicht volgen?

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van aspirant-chauffeurs met een voorlopig rijbewijs van het type M36 of M12 dat afgeleverd werd op 1 maart 2024 of later. De afgiftedatum kan je vinden bij de rubriek 4a op het voorlopig rijbewijs.

Waar vormingsmoment volgen?

Begeleiders volgen het vormingsmoment bij een erkende rijschool of een erkende rijinstructeur. Er bestaat ook de mogelijkheid om het digitaal en thuis te volgen. Inschrijven kan via de website van de rijscholen. Wie thuis volgt moet met het volgende rekening houden:

  • de opleiding vindt live plaats (geen opgenomen filmpje)
  • microfoon en camera moeten continu aan staan
  • zorgen voor een stabiele internetverbinding. Als je een groot deel van het vormingsmoment mist omwille van technische problemen, dan is de deelname niet geldig
  • verplicht digitaal aan- en afmelden op het systeem van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit is belangrijk voor de registratie van deelname in de databank. Begeleiders krijgen hierbij hulp van de lesgever

Respecteren termijn

De termijn van minstens vijf maanden oefenperiode voor het afleggen van het praktijkexamen is niet verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12 en ook niet voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36. Zij hadden eerder al een voorlopig rijbewijs.

Wisselen begeleider

Als een kandidaat-chauffeur omwille van omstandigheden moet wisselen van begeleider dan moet de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens vijf maanden voor het afleggen van het praktijkexamen volgen als de kandidaat-chauffeur één begeleider had. Heeft de kandidaat-bestuurder twee begeleiders dan mag hij of zij het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens vijf maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.

Controle

Op de dag van het praktijkexamen controleert het examencentrum of de begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft en of de deelname aan het vormingsmoment nog geldig is. Wie het vormingsmoment tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 gevolgd heeft, moet het papieren begeleidersattest kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen. Het vormingsmoment werd tijdens die periode nog niet digitaal geregistreerd. Vergeet dus niet om het papieren document mee te brengen naar het examencentrum!