Verslag infovergadering Wezenstraat-Kloosterstraat

Verwelkoming door schepen van mobiliteit en openbare werken Dirk Gistelinck.

Toelichting door mobiliteitsambtenaar inzake uitgevoerde tellingen.

Schepen Gistelinck erkent probleem van toestand wegdek. Grootste verzakkingen kunnen met gietasfalt tijdelijk aangepakt worden maar grote werken met inbegrip van riolering zullen pas over 4 à 5 jaar mogelijk zijn.

Opmerkingen inwoners:

• Veiligheid en gezondheid
• Oplossing verkeer uit Heusden ontmoedigen. Snelheidsontradend.
• Zwaar verkeer. Aantal misschien nog ok maar geeft scheuren in de huizen en is gevaarlijk.
• Soms files tot aan de kerk. Groot aantal wagens, heel druk tijdens de spits.
• Voor fietsers zeer gevaarlijk. Tussen stilstaande auto’s of vanuit tegengestelde richting. Door de slechte staat dienen fietsers bijna in het midden te rijden.
• Ongezond door uitstoot. Enge straat, canyon.
• Slechte weg (creëert gevaren)
• Inrichting is belangrijk
• Visie Dorpskern ontzien door doorgaand verkeer.
• Perceptie aanpassen : het is geen gewone woonstraat.
• In het eerste gedeelte een hogere snelheid, komende van Dorpsplein.
• School ingang via kerkhof? Dan is schoolstraat niet meer nodig.
• Aanmanen tot trager rijden door … beboeten?
• Piek tussen 8.15 en 8.45
• Brug ooit ingestort, wat zou er gebeuren moest dit nog eens gebeuren?
• 2013 Kloosterstraat plaatselijk éénrichting was goed initiatief.
• Eenrichting Kerkstraat is foute beslissing
• Chaos aan de schoolstraat
• Richting Kerkstraat wijzigen is geen oplossing, terug dubbelrichting maken is het beste
• Gemeenteplein en Vossenstraat zijn wél goed gedaan
• Gelukkig is er het jaagpad
• Het is chaos aan het kruispunt
• Misschien langer groen op de Brusselsesteenweg?
• Nu rijdt al het verkeer door de twee oudste straten van Melle
• Ook de voetpaden zijn niet goed
• Bewoonster Brugstraat die naar het station wil moet te voet gaan omdat het verkeer er te snel rijdt
• Respect voor de “schoolstraat”, maar dit creëert te veel risico’s in de andere straten in de wijk
• De schoolstraat staat niet in verhouding tot de problemen gecreëerd in de andere straten.
• Gemeente moet beseffen dat ze fout geweest is
• De Kloosterstraat is niet meer leefbaar
• Ons huis is minder waard geworden door het vele verkeer
• De kerkstraat is met goede bedoelingen zo aangelegd, maar misschien moet het toch herzien worden?
• Wezenstraat = schoolstraat : waarom niet via de achterzijde naar school
• Het “ontradend effect” van de inrichting heeft niet gewerkt
• Overwegen om Kerkstraat terug 2 richtingen te maken. Het is nog altijd de gemakkelijkste weg naar Heusden. Is de realiteit, ook ’s nachts.
• Ook materiële schade, zowel aan huizen als aan auto’s.
• Nu worden 2 straten gegijzeld voor 50m Kerkstraat.
• Iedereen wil weg uit de Kerkstraat
• Melle is knooppunt van alle (zwaar) verkeer.
• Proefopstelling werkt niet, wel voorstander van schoolstraat.
• Piek is trouwens van 7.30 tot 8.30
•Waarom geen proefopstelling uitgevoerd vooraleer de Kerkstraat 1R werd?

Antwoord schepen Gistelinck:

• Om de ingang te wijzigen dient de school veel wijzigingen door te voeren op eigen terrein. En de kapel is beschermd.
• De periode voor de invoering van de éénrichting in de Kerkstraat was er corona, er konden toen echt geen deftige verkeerstesten uitgevoerd worden.

Inwoners:

• Van Brugstraat naar Dorpsplein rijden geeft agressie
• Vroeger tot 70% minder auto’s.
• Hoe ervaren jullie zelf de effecten van de inspanningen?
• Te weinig gedaan om een verandering mogelijk te maken, behalve lijnen trekken en affiche hangen.
• Aanwezigheid van een ambtenaar? Politieagent? Desnoods een maand lang politie zetten (alleen al als signaal naar de inwoners toe), aanmanen tot kalmer rijden.
• Kloosterstraat en Pontstraat zijn niet voorzien op veel verkeer.
• Tractors en loonwerkers rijden daarlangs
• Ambitie tonen en het totaalplaatje bekijken

Antwoord schepen Gistelinck:

• In een fietsstraat in 2 richtingen kan men moeilijk snelheidsremmende maatregelen invoeren. Effectief de enige mogelijkheid is drempels aanleggen maar dit geeft andere overlast voor de bewoners van de omgeving.
• We nemen jullie bezorgheden mee naar de werkgroep verkeer
• AWV gaat niet altijd in op de vragen van het gemeentebestuur

Inwoners:

• De mensen weten niet dat je van de Brugstraat tot de kerk in 2 richtingen mag. Ik moet briefjes afgeven met de uitleg op. De mensen couperen en worden agressief.
• De Kloosterstraat en Pontstraat zijn niet voorzien op het zware verkeer.
• Het verkeer moet meer verspreid worden
• Kunnen er geen afspraken gemaakt worden met Destelbergen?
• Infrastructuur!
• Op den duur zal je een exodus krijgen van jonge gezinnen
• Waarom niet ambitieuzer dan asfalt (Vossenstraat)
• Voetpaden niet geschikt voor de zwakke weggebruikers. WZC dus rollators, kinderwagens, fietsers
• Ik mis de ambitie vanuit het bestuur. Alle factoren moeten in overweging genomen worden en er mag niet bespaard worden op veiligheid
• Deftige ondergrond, waterdoorlatend
• Woensdag huisvuilophaling!
• WZC : 9 doden.

Antwoord schepen Gistelinck:

• Voetpaden kant Agora gaan in najaar 2024 volledig open om er het elektriciteitsnet te verzwaren. Meestal het gevolg van thuisladers die een aanvraag gedaan hebben.
• Als we nu een opstart kunnen doen voor een volledige heraanleg, en alles loopt vlot, dan zal het nog 5 jaar duren.
• Waarom nog niet? Wegens personeelsgebrek op die dienst. Gebrek aan capaciteit. De procedure voor een ambtenaar voor de wegen is al 4 maal opgestart.

Inwoners:

• Al tientallen jaren sprake van
• Meer ambitie!
• Wat met de fusie?
• Kerkstraat herzien voor de fusie?
• Deze straten zijn een schande voor de gemeente

Antwoord schepen Gistelinck:

• We willen zelf zo snel mogelijk starten
• Het project staat nog in het meerjarenplan en zal bij een fusie uitgevoerd worden
• De ambitie was begin van deze legislatuur op te starten

Inwoners:

• Wat gebeurt er met de input van deze avond?

Antwoord schepen Gistelinck :

• Terugkoppeling naar de werkgroep verkeer.
• Kerkstraat, Dorpsplein zijn nog altijd een weg in beheer van de Vlaamse Overheid.

Inwoners:

• Dringend punt, zeker voor de Kloosterstraat
• Zoveel jaren laten verkommeren visueel, esthetisch, verkeer, lawaai
• Gemeenteschool is weg, wat ging het anders geweest zijn?
• Dringend infrastructuur aanpassen, buurt betrekken
• Meer controle
• Met Heusden praten
• Voelt alsof er geen goodwill is
• Fietsers spelen buffer
• Te veel wagens
• Toestand Kloosterstraat (naar college van burgemeester en schepenen, maar uitvoering niet de eerste 5 jaar, geen prioriteit)
• Drukte in de Kloosterstraat : Ook de gemeente wist vooraf dat de Kloosterstraat druk zou worden, want ze heeft de straat in feite overgedragen naar een andere categorie
• Nu moet er gekeken worden of er toch geen andere mogelijkheid is om het verkeer te spreiden.
• In de spits staan ze stil : massa uitlaatgassen! Meet eens de uitstoot! En denk aan de gevolgen van de bewoners.
• Fietsers op voetpad is gevaarlijk voor de bewoners die net buiten stappen.
• Lichten aan de brouwerij : kruisend verkeer loopt fout door achterdoor te kruisen. Het zou vlotter gaan door “Engels te kruisen”, maar dit is gevaarlijker voor fietsers. Kan het alternerend zijn voor N465 en Pontstraat? Zo kunnen beide straten vlotter op de N9.

Antwoord schepen Gistelinck

• De uitleg die wij kregen: Engels kruisen mag niet omdat er geen voorsorteerstrook is. Vaak is de N9 'vol' op het moment dat het groen wordt voor de zijstraten
• Wordt meegenomen naar overleg met Agentschap Wegen en Verkeer
• Groot deel van het probleem is dat het kruispunt vol staat, dat je niet kunt invoegen. Enorm veel mensen nemen vanuit Wetteren niet de E40 maar rijden naar de R4

Inwoners:

• Alles hangt aan elkaar. Er komt teveel verkeer door de wijk en dat moet veranderen
• Gemeente terugkomen op beslissing?
• Misschien moeten we een referendum houden in de wijk
• De brug afsluiten van 7u45 tot 8u45?
• Wat is nu het stappenplan? We zoeken naar oplossingen
• Om Maastricht binnen te rijden, passeer je een rood licht dat het verkeer maar druppelsgewijs door te laten in het er te druk is. Misschien kan dit ook hier aan de brug?
Burgemeester De Maeseneer geeft een slotwoord. De heraanleg zal nog een tijd duren. Is deze situatie te nemen of te laten? Neen, we zullen dit herbekijken in de hoop iedereen gelukkig te maken. De camera’s werken en er wordt geverbaliseerd.
Kunnen er in onze straten extra snelheidscontroles gebeuren? Burgemeester vraagt na

Inwoners:

• In de Kerkstraat wordt vooral het voetpad langs de ene zijde gebruikt. Maak het voetpad langs de ene kant wat minder breed en maak er een fietsstraat in 2 richtingen van.
• Eerste probleem : de druk
• Tweede probleem : de staat
• Kerkstraat dubbele richting en alternerende lichten op beide kruispunten.
• Schoolstraat wordt nogmaals ter discussie gesteld omwille van de impact op de omliggende straten, niet gevoel dat schoolstraat bijdraagt aan de veiligheid tenzij in de straat zelf
• Schoolstraat creëert nu zeer onveilige circulatie
• Probleem door de nadar aan de brug door de auto’s die errond rijden.
• Exodus jonge gezinnen, imagoschade en mist ambitie
• Slechte voetpaden aan WZC
• Duurzaamheidsaspect (waterdoorlatende materialen)
• Het gaat hier niet alleen over de Kloosterstraat maar belangt heel de wijk aan