Verwijder hinderlijk groen langs de weg

Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2023 8.26 u.
Mensen willen op een vlotte, veilige en comfortabele manier gebruikmaken van de voet- en fietspaden in de gemeente. Dat kan alleen wanneer die over de volledige breedte vrij blijven van hinderlijk groen.

Als bewoner, eigenaar of huurder ben je ervoor verantwoordelijk dat het verkeer veilig kan passeren. Snoei daarom de bomen en hagen op jouw eigendom of verblijfplaats.

Let er ook op dat alle verkeerstekens, straatnaamborden en andere signalisatieborden goed zichtbaar zijn. Takken of struiken mogen het zicht op de openbare weg in het algemeen, en op kruispunten en in bochten in het bijzonder, niet belemmeren.

Onderhoud bermen

Openbare bermen moeten onderhouden worden. Hou het gras voldoende kort en plant zelf niets aan. Plaats geen paaltjes of stenen om te verhinderen dat anderen in de berm parkeren. Het netjes houden geldt ook voor greppels en voetpaden voor en rondom eigendommen, ook al zijn
ze niet bebouwd.

Wettelijke plantafstanden

Hou dan rekening met de minimale wettelijke plantafstanden om problemen te vermijden. Zorg ervoor dat bomen, struiken en hagen op minstens een halve meter van de perceelsgrens staan. Bomen op privaat terrein die minstens twee meter hoog worden, moeten op een minimale afstand van twee meter staan.

Hou rekening met deze regels en zorg voor een goed en tijdig groenonderhoud. Zo help je mee aan een vlot en veilig verkeer voor iedereen en vermijd je een eventuele sanctie.