Verwijder voordelig asbest

Gepubliceerd op zaterdag 4 juni 2022 14.47 u.
Bij het asbestloket van Verko kan je terecht voor informatie over het veilig verwijderen van asbest en het biedt voordelige inzamelmogelijkheden aan voor asbest.

Vlaanderen asbest vrij

Om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken, stelde de Vlaamse Regering in 2018 het Actieplan Asbestafbouw op. In het kader daarvan werd de Asbestovereenkomst 2018 uitgewerkt, waarop alle Vlaamse steden en gemeenten vrijwillig intekenden. Daardoor werd een budget van 20.000 euro vrijgemaakt voor de gemeente Melle. Er is nog een deel van dat budget beschikbaar … laatste kans dus om hiervan nog snel gebruik te maken!

Voordelige tarieven voor het verwijderen van asbest

Bij het asbestloket van Verko kan je terecht voor informatie over het veilig verwijderen van asbest en het asbestloket biedt onderstaande voordelige inzamelmogelijkheden aan voor asbest.

Op onze recyclageparken: 

Beschermingsset met stofmasker, wegwerpoverall en wegwerphandschoenen 7 euro
Foliezak (2 x 1,20 m, voor 2 à 3 golfplaten)Alle asbest dient verpakt aangeleverd te worden in doorschijnende plastic: 20 gratis verpakte hoeveelheden asbest per gezin per jaar. Dit wordt door het systeem bijgehouden en opgeslagen via de identiteitskaart (op domicilie). Jaarlijks wordt het aantal beurten op 1 januari automatisch terug op 0 gezet. Indien de 20 gratis eenheden opgebruikt zijn kan het verpakte asbest worden aangeleverd aan € 2,00 per stuk. 2,5 euro
Zak en beschermingsset samen 9 euro

 

Via het asbestloket

Platenzak voor 12 à 13 golfplaten, incl. beschermingsset (max. 2) en ophaling aan huis
Afmetingen: 3 x 1 x 0,3 m
30 euro
Kuubzak voor gebonden asbest, incl. beschermingsset (max. 2) en ophaling aan huis 
Afmetingen: 1 x 1 x 1 m
30 euro
Container voor grote afbraakwerken met asbest, incl. beschermingsset (max. 2), plaatsing, levering en voorafgaand advies ter plaatse door onze medewerker 170 euro
Extra beschermingsset  7 euro

Hoe kan je het asbestloket bereiken?

Telefonisch alle werkdagen, behalve woensdag van 9-12u en van 13-16u30, op 052 25 18 11.
Via mail: asbestloket@dds-verko.be 


Op weg naar een asbestveilige Verko regio
Heb jij vorig jaar al bij het asbestloket een afspraak gemaakt om asbest te laten ophalen? Dan maakt die zak deel uit van de 1.550 zakken die Verko aan huis liet inzamelen. Goed voor een totaal gewicht van 690 ton. Dit is het equivalent van 38.000 asbestplaten. In vergelijking met 2020 is dit een toename van bijna 40 procent. 

Ook op het recyclagepark kan je terecht met verpakt asbestmateriaal. Daar werd vorig jaar 380 ton ingezameld op alle recyclageparken van Verko. Dat is 40 ton meer dan in 2020. Toen was wegens een tekort aan mondmaskers de asbestinzameling gedurende 3 maanden niet mogelijk.