Vlaamse heffingsbiljetten op waterverontreiniging verstuurd

Gepubliceerd op woensdag 18 oktober 2023 8.45 u.
Meer dan 50.000 gezinnen krijgen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een biljet voor de heffing op de waterverontreiniging (heffingsjaar 2023).

Enkel gezinnen die beschikken over een eigen waterwinning (grondwater) en abonnees van het waterbedrijf Brabant Water ontvangen zo'n heffingsbiljet. De betaaltermijn voor de heffing bedraagt 2 maanden vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.

Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Het gaat - onder meer - om gezinnen met een inwonend gezinslid dat op 1 januari 2023 heeft genoten van een leefloon of levensminimum van het OCMW.

Sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast op basis van gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De VMM verstuurt dan een heffingsbiljet voor 20% van het totale heffingsbedrag. Deze biljetten zullen voornamelijk in november verstuurd worden.

Enkel wanneer de automatische uitwisseling niet lukte, moeten gezinnen die voldoen aan de voorwaarden en geen sociaal tarief kregen toegepast op hun heffingsbiljet, een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM. De aanvraag moet een kopie van het heffingsbiljet bevatten (of het dossiernummer van de VMM vermelden) en een attest van het OCMW, waaruit blijkt dat aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is. Het attest kan je aanvragen bij het OCMW.