Voorkom schoorsteenbrand

Gepubliceerd op dinsdag 31 januari 2023 16.01 u.
Wie kan schoorsteenbrand krijgen? Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale verwarming, kan een schoorsteenbrand krijgen.
Hoe komt dat?Als je kolen, hout of mazout stookt hecht er zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje koekt dat roet samen tot een teerachtige substantie die zeer brandbaar is.Je herkent een schoorsteenbrand aan:
 • Een loeiend geluid in het rookkanaal, zoals een huilende wind
 • Een abnormaal heet rookkanaal
 • Een sterke roetgeur
 • Een overvloedige zwarte rook
 • Vlammen en vonken die soms uit de schoorsteen komen
Hoe kan je een schoorsteenbrand voorkomen?

Een schoorsteenbrand kan je voorkomen! In de eerste plaats door je schoorsteen goed te onderhouden.

 • Laat je schoorsteen minstens e´e´n keer per jaar
  vegen door een bekwaam vakman en vraag een attest. In sommige brandverzekeringspolissen of via een gemeentelijk politiereglement kan een regelmatig onderhoud zelfs verplicht opgelegd worden.
 • Laat de vakman ook naar scheuren en lekkages kijken.
 • Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Een trek- of coltkap kan daarbij helpen. Je schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild raken waardoor ze minder goed trekt.
 • Zorg ervoor dat vogels zich er niet in kunnen nestelen door bijvoorbeeld een ‘kraaienkap’ te plaatsen.
 • Let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of bladerafval.Door verstandig te stoken kan je ook overdadige roetafzetting voorkomen.
 • Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel. In een allesbrander kan je echt geen afval verbranden! Gebruik enkel brandstoffen die zijn toegelaten voor hout-
  en kolenkachels.
 • Stook alleen met droog, natuurlijk en onbehandeld hout.
 • Ventileer voldoende tijdens het stoken. Voor een goedetrek van de schoorsteen is er voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig. Dit blijft noodzakelijk, zelfs bij lage-energiewoningen of passiefhuizen!
Heel belangrijk: kies het juiste toestel!
Plaats nooit een te grote kachel in een te kleine ruimte.

Je zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand zetten waardoor de trek in de schoorsteen vermindert en de roetaanslag vergroot. Bovendien neemt het risico op CO-vergiftiging toe.

Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt?
 • Waarschuw de brandweer via 112.
 • In afwachting van de brandweer doof je het vuur in de haard of kachel met zand of zout; zo voorkom je rook in huis. Doe dit NOOIT met water. Het water wordt onmiddellijk stoom. Te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal.
 • Sluit hierna meteen de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard.
 • Maak de ruimte rond de kachel vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair,...
 • Verlaat de ruimte waar teveel rook hangt.
 • Voor je eigen veiligheid: laat je schoorsteen na een brand grondig controleren door een vakman voor je ze terug gebruikt.
Wat met een gastoestel?

Bij gebruik van gas is er minder vervuiling. Toch laat je je schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren.

Het rookkanaal kan langs buiten verstopt geraken door vogelnesten bijvoorbeeld. Dan loop je kans op een CO-vergiftiging.

MEER INFO

www.veneco.be/nl/energiehuis/mijnverbouwlening