Voortaan kan je alles gratis ontlenen uit de bib

Gepubliceerd op donderdag 12 augustus 2021 14.13 u.
Het dienstreglement en retributiereglement voor de bib werden aangepast. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 september 2021 en is geldig in de hoofdbibliotheek en zijn uitleenpost.

Wat betekent dit voor jou als bibliotheekgebruiker?

We sommen hieronder de belangrijkste wijzigingen op.

• De uitleentermijn wordt 3 weken voor alle materialen.
Deze termijn kan maximaal 2 maal verlengd worden
indien het materiaal niet gereserveerd is.


• Je kan tot 15 boekmaterialen ontlenen per kaart.
Daarnaast kan je tot maximum 5 cd’s en 5 dvd’s ontlenen
per kaart.


• Alles kan gratis worden ontleend (geen leengeld meer
voor cd’s en dvd’s).


• Een reservatie blijft gratis, maar voor het niet (tijdig)
afhalen van een reservering betaal je 1 euro, tenzij je
een bericht geeft.

Materialen aanvragen uit een andere bibliotheek kost
voortaan 3 euro.


• Het ‘telaatgeld’ is voortaan 0,10 euro per dag te laat per
ontleend materiaal en dit voor alle materialen.


Herinneringsbrieven worden sneller verstuurd:


> Na 2 weken te laat: 1ste herinnering per mail of brief
(telaatgeld + (eventuele) portkosten).


> Na 4 weken te laat: 2de herinnering per brief (telaatgeld +
portkosten).


> Na 8 weken te laat: 3de herinnering per aangetekende
brief (telaatgeld + portkosten + vergoeding voor de
materialen). Indien je de materialen alsnog terugbrengt
vervalt de vergoeding.


> Na 12 weken te laat: (aangetekende) factuur (telaatgeld +
portkosten + vergoeding voor de materialen).