Voorzorgsmaatregelen bij saneringswerken omgeving Merelbeke Station

Welke werken?

Infrabel is op 2 augustus gestart met saneringswerken ter hoogte van een spoorbundel ten noorden van Merelbeke Station. Ze moeten dit doen omdat de grond er in het verleden is vervuild door een tankinstallatie. Wie meer wil weten over de werken die uitgevoerd
worden, kan informatie vinden op de website van infrabel.

Impact op de weg

Bij deze sanering moet er heel wat grond worden afgevoerd. Dat gebeurt met vrachtwagens. De piste van vervoer per spoor is bekeken, maar dit was niet realistisch. Om de hinder die dit met zich meebrengt te beperken, zijn er een aantal maatregelen genomen. De vrachtwagens zullen aanrijden langs Melle (Brusselsesteenweg, Wautersdreef, Guido Gezellelaan). Daarom worden er tijdelijk lichten geplaatst op het kruispunt van de Wautersdreef met de Merelbekestraat, waar de vrachtwagens de Merelbekestraat zullen oversteken. Wegrijden doen ze via Gent.

Er zijn afspraken gemaakt met de aannemers dat er geen vrachtwagens zullen rijden tijdens de start- en einduren van de school. Wanneer het druk is door schoolgaande kinderen zal er dus geen vrachtverkeer van deze werken rijden. De volledige Wautersdreef, Guido Gezellestraat en Kardinaal Mercierlaan worden ook tijdelijk zone dertig. Controles zijn voorzien.

Vrachtverkeer zal niet altijd even intensief rijden. Het meeste verkeer is wellicht te verwachten in oktober gedurende enkele weken. De vrachtwagens worden voorzien van een zeil om geur- en stofhinder te beperken en een veegwagen zal regelmatig de ronde doen.

Mogelijke evacuatie bij bomvondst

Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat er een kans dat er vliegtuigbommen gevonden worden. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er explosieven in de grond zitten, maar de Stad Gent, gemeente Merelbeke, gemeente Melle en de
gouverneur van Oost-Vlaanderen nemen wel enkele voorzorgsmaatregelen. Tijdens de werken zal een bomexpert de graafwerken begeleiden. Wordt er een explosief gevonden, dan zal de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) verwittigd worden. Als een explosief ter plaatse geneutraliseerd moet worden, kunnen de hulp- en veiligheidsdiensten verschillende maatregelen afkondigen voor de buurtbewoners. Afhankelijk van het type explosief zal er op dat moment bijvoorbeeld een evacuatie- en/of schuilperimeter bepaald worden.

Evacuatie is een zeer ernstige maatregel die enkel afgekondigd zal worden als het echt nodig is. In dat geval zullen de provincie Oost-Vlaanderen en de politie bewoners hiervan op de hoogte brengen. Dat zal onder andere gebeuren via het alarmeringsplatform Be-Alert.
Ben je nog niet bekend met Be-Alert? Dan kan je je registreren via www.be-alert.be.

Er zijn verschillende opvangcentra voorzien voor buurtbewoners die niet terecht kunnen bij kennissen of familie buiten de perimeter. De politie staat in voor de bewaking en de beveiliging in het geëvacueerde gebied.

Eind juli is er een brief verspreid naar bewoners van de mogelijk te evacueren zone (maximale perimeter van 280 meter rond de werken). Alle informatie is ook te vinden op
www.stad.gent/werkenmerelbeke

 

Werken Varingstraat - Vijverwegel

Zonder onvoorziene omstandigheden starten op 6 september werken in de Varingstraat en Vijverwegel. Deze worden uitgevoerd in samenspraak met het Vlaams Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en FARYS. Zowel de riolering als de weg wordt aangepakt. Met extra
aandacht voor de fietsers, want Varingstraat en Vijverwegelworden beide fietsstraat en deel van het bovenlokaal fietsroutenetwerk.


Tijdens de werken zullen automobilisten en fietsers moeten omrijden langs de Gontrode Heirweg, Merelbekestraat en Brusselsesteenweg. Voetgangers hebben wel doorgang. De aannemer zal het opgepompte water ter beschikking stellen van de omwonenden. Hergebruik is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het gaat niet om drinkwater!

Het einde van de werken is voorzien tegen het zomerbouwverlof van 2022.