Vorderingen werken Varingstraat - Vijverwegel

Gepubliceerd op donderdag 17 maart 2022 9.43 u.
In de Varingsstraat - Vijverwegel zijn al grote delen van de werken afgerond. Er wordt nog steeds verder gewerkt aan vernieuwde riolering en heraanleg van de weg, mét veel aandacht voor fietsers.

In de Varingstraat is een deel van de werken afgerond. Tussen het kruispunt met de Park Ten Hovelaan en het kruispunt met de Vijverwegel is de bovenbouw zo goed als klaar. Deze bovenbouw omvat ook een overrrijdbare middenbermstrook om de weg in twee te delen, en een wegversmalling met beurtelings verkeer. 

Het is de bedoeling dat de Varingstraat een fietsstraat wordt, waar automobilisten achter de fietser aan moeten rijden en de fietser altijd voorrang heeft. Daarom zal er ook een snelheidsregime van 30 kilometer per uur gelden. De nodige signalisatie volgt nog in een latere fase. 

Hierna gaat de aannemer aan het werk in het gedeelte van de Varingstraat vanaf het kruispunt met de Vijverwegel tot aan Tenstar Melle. Hij moet eerst de weg openbreken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Dat zal ongeveer twee maanden duren. Daarna kan hij de bovenbouw van de weg afwerken. Dat zal vermoedelijk klaar zijn in het najaar van 2022, uiteraard onder voorbehoud van de omstandigheden. 

Ook de Vijverwegel wordt dan ingericht als fietssnelweg. Het gedeelte van de Vijverwegel langsheen de industriezone blijft tweerichtingsverkeer. Het smalste gedeelte van de Vijverwegel wordt voor gemotoriseerd verkeer éénrichtingsverkeer richting de Varingstraat. de fietssnelweg wordt getoond door een rode coating op de weg en er zal een snelheidsregime van 30 kilometer per uur gelden.