Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hinder ondervinden door openbare werken kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Je moet deze vrijstelling aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar je bij aangesloten bent.