Waarborg voor lening

De waarborgregeling van de Vlaamse overheid maakt het voor ondernemers makkelijker om krediet te verkrijgen van de bank. Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV tot 75 procent van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid.

Kmo's die hinder ondervinden van openbare werken, krijgen soepelere voorwaarden.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.