Wat als je ziek bent?

In geval van symptomen blijf je thuis en bel je eerst naar je huisarts.

Die zal beslissen of je thuis kan uitzieken of je ook een dokter moet zien. In het laatste geval zal hij zal je dan doorverwijzen naar één van de drie triagecentra die zijn opgericht in onze eerstelijnszone Scheldekracht. Deze triagecentra bevinden zich in Gent, Lochristi en Laarne.

Mellenaars zullen over het algemeen doorgestuurd worden naar Laarne. Daar is sinds 18 maart een triagecentrum opgericht om zo veel mogelijk mensen die misschien besmet zijn met Covid-19 te helpen. Dit triagecentrum bevindt zich in zaal Skala, Colmanstraat 5 te Laarne. De huisartsen uit de regio organiseren en bemannen deze triageposten, samen met de lokale besturen. Ook de gemeente Melle vaardigt personeel af hiervoor. 

Je huisarts zal je op een elektronische afsprakenlijst inboeken. Ga NIET op eigen initiatief naar de triagepost!

Je begeeft je dan naar de triagepost. Een vrijwilliger komt je dan halen om je aan te melden bij de administratie, waarna je verder mag naar de dokter.

Die zal bekijken of je thuis kan herstellen of je doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

Word je getest op het coronavirus? Denk dan alvast eens na over je contacten van de afgelopen tijd. als je positief test, worden zij verwittigd in het kader van contactopsporing. Meer informatie daarover vind je hier. Je vindt er ook een invulblad om die contacten op te registreren. 

Meer informatie over onze eerstelijnszone vind je hier.

Je kan helpen door medisch materiaal te doneren. Je kan dat elke werkdag van 8-12 binnenbrengen in het gemeentehuis. Je belt aan aan de zijkant langs de kant van de Brusselsesteenweg en vraagt naar de jeugddienst of de infodienst. 

Ziek zijn en testen

Wie thuis ziek is, neemt best de nodige maatregelen om te zorgen dat de besmetting zich niet verder verspreidt. Je vindt hier meer informatie over het omgaan met de ziekte. 

Er worden nu meer patiënten getest dan in het begin van de coronacrisis. Als je positief test, zal je gervaagd worden om een lijst met contacten op te stellen. Meer informatie over dat contactonderzoek vind je hier

Ziek maar allicht geen corona? Ook voor jou is de dokter er nog steeds!

Wanneer je je ziek voelt, stel een dokstersbezoek niet uit. In situaties waarin je anders de huisarts, de 112 of de spoedgevallen zou inroepen, doe dat nu ook. Het is niet de bedoeling dat je gezondheid op een andere manier lijdt onder het virus. Uitstellen van doktersbezoek kan de kwaal erger maken en op termijn in sommige gevallen zelfs erg schadelijk zijn.