Geklasseerde onbevaarbare waterlopen

Voor het overwelven van geklasseerde onbevaarbare waterlopen is een machtiging van het provinciebestuur noodzakelijk.

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraag indienen bij het provinciebestuur of via de dienst openbare werken. Die stuurt de aanvraag door naar de provincie Oost-Vlaanderen. Er vindt in de gemeente een openbaar onderzoek plaats naar je aanvraag. De dienst openbare werken formuleert hierover een advies. De provincie neemt een beslissing.