Watersnood: Melle is solidair

Niemand bleef onbewogen bij de vreselijke beelden van de watersnood in het oosten van ons land, in Nederland en Duitsland. Duizenden mensen zijn getroffen, leden schade, zijn ontheemd of verloren zelfs een dierbare. Solidariteitsacties werden overal opgestart, ook in Melle. De gemeente faciliteerde vrij snel de inzameling van hulpgoederen die op privé-initiatief werd opgestart.


Snel daarna nam het Rode Kruis de coördinatie van de hulp op zich. Ook daar wil Melle zich niet onbetuigd laten. Het gemeentebestuur besliste om 1 euro per inwoner aan het Rode Kruis te schenken. Zo dragen we samen ook financieel ons steentje bij.

En onze eigen maatregelen?

In Melle worden de straatkolken twee keer per jaar geruimd. Dat is sowieso vaker dan gebruikelijk. Naar aanleiding van de weersvoorspellingen in juli is een bijkomende ruiming aangevraagd. Alle buffergrachten zijn in de maand juli geruimd. Het gemeentepersoneel heeft
een controle gedaan van roosters en pijnpunten en alles extra vrijgemaakt. We blijven hier controles op uitvoeren.

Wat kan je zelf doen?

Ontharden en/of niet verharden van je grond is sowieso goed. Van verharde grond loopt het water af en de riool in. Onverharde en eventueel beplante grond werkt meer als
een spons en kan water bijhouden.

Op korte termijn kan je ook vóór er overmatige regenval voorspeld is, een deel van je regenwaterput laten leeglopen. Zo creëer je tijdelijke opvangcapaciteit. Bovendien kan je dat water al in de bodem laten dringen. Dat is goed voor de grondwaterstand. En als het dan toch hard gaat regenen, is je put zo weer vol. Alle beetjes kunnen helpen!