Werken begraafplaats Gontrode – stand van zaken

Gepubliceerd op woensdag 9 mei 2018 14.49 u.
Op dit moment vinden werken aan de begraafplaats in Gontrode plaats. Dit kan ervoor zorgen dat de graven moeilijk bereikbaar zijn. Als alles goed verloopt, worden de werken eind juni afgerond.

Op vraag van de nabestaanden heeft de gemeente de zerken verwijderd waarvan de concessie is verlopen of stopgezet. Er worden geen ontgravingen uitgevoerd. De aannemer is gestart met het vernieuwen van de voetpaden. Sommige voetpaden worden vervangen en aangelegd in beton. Andere voetpaden worden ingezaaid met gras. Zo kan de gemeente de begraafplaats gemakkelijk onderhouden. Op andere plaatsen wordt het groen opnieuw aangelegd. Nieuwe hagen worden gepland en de strooiweide wordt opnieuw aangelegd. De aandacht gaat uit om met de nodige eerbied en respect voor de overledenen te werken. De grond van de strooiweide wordt niet afgevoerd. De grond wordt enkel bewerkt en opnieuw ingezaaid.

De vuilnisbakken worden afgebroken en vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Er komt een verbinding tussen de parking naast de kerk en de Kerkwegel. De verbinding wordt afgeschermd van de begraafplaats zodat de sereniteit van de begraafplaats wordt gewaarborgd