Werken Gontrode Heirweg afgerond

Op vrijdag 28 februari is na een kleine twee jaar van werken de Gontrode Heirweg opnieuw opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

Van aan de Bloemstraat tot de Caritasstraat is een nieuw rioleringsstelsel aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater nu gescheiden afgevoerd worden. Ook een deel van de Varingstraat – van de Gontrode Heirweg tot de Park ten Hovelaan – is heraangelegd.

De straat is bovendien verkeersveiliger gemaakt, met aandacht voor alle weggebruikers. Maar wat is er nu juist veranderd?

Snelheidsbeperking

De snelheid wordt beperkt tot 50 kilometer per uur. Tussen het kruispunt met de Merelbekestraat en de Bloemstraat wordt de snelheid bovendien beperkt tot 30 kilometer per uur, aangezien de fietsers daar op de rijbaan rijden.

Verkeer op de Gontrode Heirweg heeft voorrang behalve tussen Merelbekestraat en Bloemstraat

Het verkeer op de Gontrode Heirweg heeft voorrang op alle kruispunten uitgezonderd het gedeelte tussen de Merelbekestraat en de Bloemstraat. Zowel in Merelbeke als in Melle zijn er snelheidsremmers geplaatst.

Fietsers

Aan beide kanten van de weg zijn veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden aangelegd.

Op het kruispunt van de Merelbekestraat en de Gontrode Heirweg en de Fraterstraat blijven de verkeerslichten behouden, met aandacht voor fietsers:

  • Fietsers mogen altijd afslaan naar rechts, ongeacht of de verkeerslichten op groen of rood staan. Let op: dat geldt niet voor fietsers die uit de Fraterstraat of van de kant van Merelbeke station komen.
  • Fietsers die rechtdoor rijden of links afslaan kunnen nu vóór het gemotoriseerd verkeer het kruispunt oprijden. De stopstreep voor fietsers is naar voren geschoven en het licht voor fietsers springt vroeger op groen.
  • Fietsers uit de Fraterstraat en de Bloemstraat kunnen bij rood licht voor het gemotoriseerd verkeer wachten in een fietsopstelvak.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer vervolgt opnieuw de normale reisroute. Opgelet: de bushalte ‘Melle Park Ten Hovelaan’ bevindt zich voortaan in de Park ten Hovelaan.

Parkeren

Parkeren is in de Gontrode Heirweg enkel nog mogelijk tussen de Caritasstraat en de Van Laetestraat, op de voorbehouden plaatsen in de bermen. Staat er een stippellijn of een volle lijn in het midden van de weg? Dan mag je daar niet parkeren. Let op: ook op een fietspad mag je niet stilstaan of parkeren.

Ontsluiting vrachtverkeer

De ontsluiting van de industriezone Vijverwegel verloopt opnieuw via de Platanendreef. Er is daarnaast ook een tonnagebeperking ingevoerd tussen de KMO-zone Gontrode Heirweg en de Varingstraat. Ook in de Van Laetestraat blijft de tonnagebeperking van kracht.

De werken in de Gontrode Heirweg gingen van start op 16 april 2018. Ze verliepen in vier fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De volledige kostprijs bedraagt bijna 9 miljoen euro (exclusief BTW). Daarvan neemt de gemeente Merelbeke zo’n 3,1 miljoen voor haar rekening en de gemeente Melle 1,9 miljoen. FARYS betaalt ongeveer 3,9 miljoen euro voor de rioleringswerken. Daarnaast kunnen de gemeentes ook rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid: zo’n 2 miljoen voor de rioleringswerken en bijna 200.000 euro voor de aanleg van fietspaden. De gemeente dankt de omwonenden voor het geduld en begrip.