Werken Koningsdonkstraat - Heusdenbaan

Op 19/11/2018 zijn wegenis- en rioleringswerken gestart in de Koningsdonkstraat en een deel van de Heusdenbaan. In een deel van de Koningsdonkstraat komt er een gescheiden rioleringsstelsel en over het volledig projectgebied komt er een volledig vernieuwde straat. FARYS|TMVW, de stad Gent en de gemeente Melle zijn de opdrachtgevers voor deze werken. 

 

1 Aard van de werken

De projectzone omvat de Koningsdonkstraat, tussen huisnummer 98 (t.h.v de inrit van de verkaveling) op het grondgebied van de stad Gent, en het pleintje aan de Heusdenbaan op grondgebied van de gemeente Melle. De rijweg in de Koningsdonkstraat wordt heraangelegd met betonnen rijstroken (karrensporen) aan beide kanten. Tussen de rijstroken komen kasseien met een gesloten voeg. De rijrichting op dit traject blijft ongewijzigd. Ook de bestaande rijwegbreedte blijft behouden. Het karakter van de weg zal licht wijzigen door de aanwezigheid van het karrenspoor, wat het rijcomfort van de fietser ten goede komt.

Dankzij subsidies uit het Fietsfonds, opteert de gemeente Melle voor een volledig afgescheiden betonnen fietspad, naast de bestaande rijweg. Tegelijkertijd wordt ook het pleintje aan de Heusdenbaan opnieuw ingericht.

 

2 Uitvoeringstermijn en fasering

De aannemer, Penninck Aannemingen nv, startte op 19/11/2018 met de werken. De werken gebeuren in verschillende fases:

  • Fase 1: riolerings- en wegeniswerken in de Koningsdonkstraat tussen huisnummer 98 (t.h.v de inrit van de verkaveling) en de Jan van Aelbroeckdreef
  • Fase 2: wegeniswerken tussen de Jan van Aelbroeckdreef en de Weverbosdreef
  • Fase 3: wegeniswerken tussen de Weverbosdreef en het pleintje aan de Heusdenbaan

 

3 Bereikbaarheid

Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in een smalle straat brengt de nodige hinder met zich mee. De aannemer moet na het plaatsen van de riolering ervoor zorgen dat de opritten terug bereikbaar zijn. Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Bij elke start van een volgende fase worden de aangelanden hiervan verwittigd door een briefje dat de aannemer in de brievenbus steekt.

 

4 Verhuizing of levering: informeer ons

U kunt ons helpen de werken vlot te laten verlopen door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuizing plant of misschien een bijzondere levering verwacht. Op die manier kan onze aannemer hiermee rekening houden. U kan de werfleider Koen Decadt van Penninck Aannemingen nv bereiken op 0477/34 06 98.

 

5 Belangrijk

  • Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen

In een deel van het projectgebied op grondgebied van stad Gent wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij elke woning in deze zone worden 2 huisaansluitputjes voorzien, één voor het vuil water en één voor het regenwater. U bent verplicht uw regenwater af te koppelen van uw afvalwater. U kreeg hiervoor een afkoppelingsstudie aangeboden:

  • Schreef u in op de collectieve aannemer dan zal de aannemer u contacteren om deze werken uit te voeren.
  • Wenst u de afkoppelingswerken zelf uit te voeren dan voert u deze best uit voor de aannemer de aansluitputjes plaatst. Op die manier kan hij onmiddellijk uw leidingen aansluiten.

In de gemeente Melle gebeuren enkel wegeniswerken en dienen er dus geen woningen afgekoppeld te worden.

  • Huisvuilophaling

Er wordt gevraagd om het huisvuil buiten te plaatsen op de normale dag van ophaling vóór 7.00 uur ‘s morgens. Indien de afvalmaatschappij niet tot aan uw woning kan omwille van de werken, zal de aannemer het huisvuil verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is.

Schrijf uw straat en huisnummer duidelijk op uw GFT-container, zodat uw container niet verloren gaat.

  • Informatie voor handelaars en ondernemingen

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken, kunnen in sommige gevallen een hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking komt, krijgt automatisch een brief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. U vindt alle informatie op www.vlaio.be/hinderpremie.