Werken Mussenbos

Normaal gezien zouden de werken in Mussenbos gestart geweest zijn eind april 2020. Ten gevolge van het coronagebeuren zullen de uitvoeringstermijnen opschuiven. 

In een eerste fase gaat het over wegen- en rioleringswerken. Deze zullen allicht starten rond midden of eind mei 2020.

In een tweede fase zal sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard er 13 woningen en 12 appartementen bouwen. Deze werken zullen wellicht starten in het voorjaar van 2021. In een derde en laatste fase zal de omgeving aangelegd worden.

Op dinsdag 10 maart 2020 vond om 19.30 uur een infovergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De presentaties vindt u op deze pagina.