Werken Palmstraat en Begoniastraat

In de loop van april 2019 voerden de nutsmaatschappijen al werken uit ter voorbereiding van de wegenwerken. Verschillende oude leidingen werden hierbij vernieuwd.

Het was de bedoeling dat de aannemer vanaf 13 mei zou starten met de werken om af te ronden tegen begin juli. Er zijn echter vertragingen opgetreden bij de testen van het water na de vernieuwing van de leidingen. Zolang de tests niet goed zijn, kan er niet verder gewerkt worden. De vertragingen zorgen ervoor dat het afronden van de werken vóór het bouwverlof niet meer mogelijk zal zijn, waardoor het beter wordt de werken pas na het bouwverlof te laten aanvangen. alles uiteraard in afwachting van goede testresultaten voor het water.

Bermen en voetpaden zullen worden opengebroken en opnieuw aangelegd worden in asfalt. Ook wordt de toplaag van de weg zelf vernieuwd.

Er zal een wegomlegging van kracht zijn, gelieve deze te volgen.

Bewoners krijgen een brief in de bus met meer informatie en praktische richtlijnen.