Wegenwerken Schauwegemstraat

De gemeente plant wegen- en rioleringswerken in de Schauwegemstraat, in het gedeelte tussen de Beekstraat en de Geraardsbergsesteenweg.

Dit project doorliep al een viertal infoavonden en ook de gemeentelijke Werkgroep Verkeer gaf zijn input.

Hieronder vinden jullie de veranderingen in vergelijking met de laatste infoavond, die een invloed hebben op de wegindeling:

 1. Het traject van de lijnbussen door de Schauwegemstraat wordt gewijzigd eind 2021 begin 2022 bij het uitrollen van het nieuwe Openbaar Vervoersplan. Op dat moment zullen de lijnbussen niet meer door de Schauwegemstraat rijden.
 2. Voor de toekomstige verkeersvisie voor het centrum van Melle verwijzen we naar het pas vernieuwde mobiliteitsplan. We zullen vooral zone 30 invoeren.

 3. Er zal groen voorzien worden op de nieuwe parking, aan de kant van de Geraardsbergsesteenweg. Ook komt er aan het begin en het einde van iedere parkeerstrook een plantvak. Het aanleggen van een straatgeveltuintje zal ook mogelijk zijn.

Nieuwigheden

Hieronder vinden jullie de nieuwigheden, die je kan terugvinden in het grondplan:

 1. Er zijn geen fietspaden voorzien omdat dit deel van de Schauwegemstraat volledig ingericht wordt als een fietsstraat.
 2. Wanneer je uit de Beekstraat komt, zullen de bestaande fietspaden aan het pleintje en in de bocht vervangen worden door bredere voetpaden.
 3. Eens voorbij de bocht zal de weg ingericht worden met twee asverschuivingen (een knik in het midden van de rijweg) en een licht overrijdbare middengeleider (type drempel) tussen de rijstroken. Dit alles om de snelheid te beperken. De asverschuivingen worden gerealiseerd door afwisselend parkeerstroken aan te leggen met op het begin en einde telkens een plantvak.
 4. De rijstroken zullen 2,5 meter breed zijn, hierdoor kan en mag de auto de fietser niet inhalen.
 5. Aan het einde van de Schauwegemstraat komt een verkeersplateau ter hoogte van de nieuwe groene parking.
 6. Deze groene parking zal het verminderde aantal parkeerplaatsen langsheen de Schauwegemstraat ruim compenseren.
 7. De aansluiting van de Schauwegemstraat met de Geraardsbergsesteenweg wordt versmald en hoekig aangelegd. Dit om snel in en uitrijdend verkeer onmogelijk ter maken.
 8. Bij de aansluiting van de Spoorlaan met de Schauwegemstraat komt er een asverschuiving. Zo zorgen we er voor dat de fietsers veilig in het verkeer gemengd worden én dat de auto’s geremd worden wanneer ze de Schauwegemstraat inrijden.
 9. We voeren een tonnagebeperking van 3, 5 ton in.

Een beetje context voor de nieuwe bewoners:

Er komt dus een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat er één leiding komt voor afvalwater en één leiding voor regenwater. Elke woning krijgt dus twee rioolaansluitingsputjes; één voor het vuil water en één voor het regenwater.

Woon je in een gesloten bebouwing? Dan moet je je regenwater van de voorste dakhelft verplicht aansluiten op de riolering, gescheiden van het afvalwater. Als je regenafvoer klaar zit op het moment dat de aannemer (aangesteld door ons voor de werken op het openbaar domein) de aansluitingen doet, sluit die aannemer je gratis aan op de nieuwe riolering.

Woon je in een (half)open bebouwing, dan heeft een afkoppelingsdeskundige van het studiebureau Goegebeur- D'Hauwer al contact met je opgenomen om je een persoonlijke afkoppelingsstudie aan te bieden.

Huidige planning

2024: doorlopen van de vergunningsaanvraag en archeologisch onderzoek.

2025 - 2026: aanbestedingsprocedure en uitvoering van de hierboven beschreven werken.

Deze planning is onder voorbehoud. De reden hiervoor is het aanhoudend personeelstekort op de bevoegde diensten en het voorrang geven aan het uitgetekende fusietraject met de gemeente Merelbeke.

Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties aarzel dan niet om ons te contacteren.