Werken Varingstraat - Vijverwegel starten op 6 september

Zonder onvoorziene omstandigheden starten op 6 september werken in de Varingstraat en Vijverwegel. Deze worden uitgevoerd in samenspraak met het Vlaams Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en FARYS. Zowel de riolering als de weg wordt aangepakt. Met extra
aandacht voor de fietsers, want Varingstraat en Vijverwegelworden beide fietsstraat en deel van het bovenlokaal fietsroutenetwerk.


Tijdens de werken zullen automobilisten en fietsers moeten omrijden langs de Gontrode Heirweg, Merelbekestraat en Brusselsesteenweg. Voetgangers hebben wel doorgang. De aannemer zal het opgepompte water ter beschikking stellen van de omwonenden. Hergebruik is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het gaat niet om drinkwater!

Het einde van de werken is voorzien tegen het zomerbouwverlof van 2022.