Werken Varingstraat/Vijverwegel voorjaar 2021

De weg wordt volledig heraangelegd en opnieuw ingedeeld.

Het gedeelte van het nog te vernieuwen gedeelte van de Varingstraat blijft gemengd tweerichtingsverkeer. Door het realiseren van een fietsstraat krijgt de fietser voorrang. Dit wordt verwezenlijkt door de weg met een overrijdbare middenbermstrook in twee stroken in te delen én door het invoeren van een snelheidsregime van 30 kilometer per uur. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de auto steeds achter de fietser blijft. Er worden dus geen aparte fietspaden voorzien. Ter hoogte van het kruispunt Varingstraat – Vijverwegel wordt er een pleinfunctie gecreëerd.

Ook de Vijverwegel wordt ingericht als fietssnelweg. Het gedeelte van de Vijverwegel langsheen de industriezone blijft tweerichtingsverkeer. Het smalste gedeelte van de Vijverwegel wordt voor het gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer richting Varingstraat. De fietssnelweg wordt geaccentueerd door het realiseren van een rode coating van de weg en afgedwongen door een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen.

Veel aandacht gaat hierbij naar de fietsers. De Varingstraat en de Vijverwegel worden immers fietssnelweg en een hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De bedoeling van zo’n netwerk is om kernen of belangrijke plaatsen met elkaar te verbinden, speciaal voor fietsers. Het is gericht op de iets langere verplaatsingen van meer dan 5 kilometer. De fietsinfrastructuur wordt aangelegd met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

De werken omvatten ook de vernieuwing van de volledige riolering. Het oude gemengde stelsel wordt hierbij vervangen door een gescheiden stelsel. Daarbij worden regenwater en afvalwater apart weggeleid: het regenwater naar de ringvaart en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation. Voor de heraanleg van de riolering kan de gemeente rekenen op de steun van het Vlaams Gewest en FARYS.

Op 14 januari werd er een infoavond georganiseerd voor de buurtbewoners. De powerpoint en het voorgestelde plan van die avond kan je onderaan deze pagina downloaden. 

De werken zijn voorzien voor het voorjaar van 2021. Van zodra de aannemer en de concrete timing bekend zijn, zal een volgend infomoment plaatsvinden.