Werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen

De gemeente voorziet een financiële steun voor verenigingen die een socio-culturele werking ontplooien.

Voorwaarden

Verenigingen moeten actief zijn in Melle én lid zijn van de raad voor cultuur en vrije tijd (de zogenaamde 'cultuurraad'; Meer info over de cultuurraad en het lidmaatschap vind je hier

Hoe aanvragen?

Verenigingen kunnen op twee manieren een werkingssubsidie aanvragen.

Aanvraagdossier

Ontwikkelt je vereniging een werking op vlak van muziek en zang, toneel, beeldende expressie, film, fotografie, dans en erfgoed, dan kan je een aanvraagdossier indienen. Je lijst er op welke activiteiten je allemaal hebt gedaan. Voor die activiteiten krijg je een bepaald puntenaantal.

Met de regel van drie worden dan de beschikbare middelen verdeeld over alle verenigingen die op die manier indienden. Van het totale budget voor werkingssubsidies wordt 60% voorzien voor deze formule.

Werkingsverslag 

Is je vereniging niet actief binnen deze disciplines, dan kan je nog steeds een werkingssubsidie krijgen. Dat gebeurt aan de hand van het jaarlijkse werkingsverslag dat verenigingen indienen bij de cultuurraad. De beschikbare middelen voor deze vorm van subsidiëring wordt in gelijke delen verdeeld over de indieners. Van de totale middelen voor de socio-culturele werkingssubsidie wordt 40% voorzien voor deze doelgroep. 

Werkt je vereniging wel binnen de disciplines, maar heb je slechts enkele activiteiten uitgevoerd, of zie je het niet zitten om een groter dossier in te dienen, dan kan je ook bij deze subsidielijn aansluiten. 

Afhandeling

Aanvraagdossier

Verenigingen die een aanvraagdossier willen indienen, doen dat vóór 1 februari van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor ze een aanvraag indienen. Ze doen dit aan de hand van een sjabloon. Dat sjabloon kan je onderaan deze pagina terugvinden bij de downloads. 

De beoordeling gebeurt vóór 20 maart en wordt besproken op de cultuurraad van de maand april. 

Werkingsverslag

Wie enkel een werkingsverslag indient, moet dat indienen vóór 30 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze actief geweest zijn. Het document hiervoor vind je op de pagina van de cultuurraad.

Meer info

Je kan het volledige reglement en het gemeenteraadsbesluit waarin het wordt goedgekeurd hier onderaan downloaden.