Wespen

Hoe aanvragen?

Om een wespennest te verwijderen, contacteer je best de brandweer. Je kan dit melden via hun e-loket: https://zonecentrum.zoneforce.be/aanvraag-wespen.html

Vermeld duidelijk waar het nest zich precies bevindt (achterin de tuin, onder de dakgoot, ...), zodat de brandweer het nest ook kan vinden indien je niet thuis zou zijn.

Meestal komt de brandweer je de dag zelf nog helpen, maar in echte 'wespenzomers' is het mogelijk dat de brandweer pas drie of vier dagen na je oproep ter plaatse kan komen. Echte noodgevallen zoals brand en ongevallen krijgen natuurlijk ook voorrang.

Wespen zijn erg nuttig in de natuur (onder andere bij de bestuiving van bloemen en planten en bij het "wegwerken" van muggen). Heb je er dus niet echt last van, laat ze dan leven.

Kostprijs

Om een wespennest te laten verdelgen betaal je €40, ongeacht het moment waarop je het nest laat verdelgen.

Indien de brandweer een tweede keer (binnen de 4 maand) moet langskomen voor eenzelfde nest, betaal je slechts 1 keer.

Meer info

Lees de Wespenfolder 2017.