Wie zijn de risicopatiënten jonger dan 65 jaar?

Gepubliceerd op vrijdag 2 april 2021 18.03 u.
De risicopatiënten komen binnenkort aan de beurt. Volgens de schatting van ons vaccinatiecentrum in Wetteren kunnen risicopatiënten hun uitnodiging eind april of begin mei verwachten.

Het vaccinatiecentrum in Wetteren verwacht eind april/ begin mei te kunnen starten met de uitnodiging van de risicopatiënten jonger dan 65.

Over welke aandoeningen gaat het? 

Op deze website kan je nalezen welke aandoeningen in aanmerking komen. 

Als je zelf graag checkt of je effectief op de lijst staat, dat kan vanaf donderdag 8 april via www.myhealthviewer.be. Je moet wel inloggen en je identiteit bewijzen. Dit kan op verschillende manieren: met een eID kaartlezer, via itsme®, met een beveiligingscode via e-mail,.... Als dat niet lukt, kan je ook nog bij de apotheker of het ziekenfonds terecht.

De vastlegging van deze aandoeningen is tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke onderliggende aandoeningen een verhoogde kans geven op een ziekenhuisopname of overlijden wanneer de patiënt met COVID-19 besmet raakt. 

Opgelet! Bij sommige aandoeningen neemt men de patiënt pas op vanaf een bepaalde graad. 

Wat moet jij doen?

Je kan zelf geen actie ondernemen om in de lijst met risicopatiënten opgenomen te worden! De lijst komt grotendeels automatisch tot stand. De ziekenfondsen, de artsen en de apothekers werken daarvoor samen.

De ziekenfondsen kunnen op basis van de gezondheidskosten (bv. consultaties, ingrepen, medicatie) risicopatiënten detecteren. Zo zijn al 1,2 miljoen mensen automatisch op de lijst geplaatst. Ook de GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan via zijn elektronisch medisch dossier automatisch risicopatiënten vinden.

Een kleine minderheid van de risicopersonen is nog niet gevonden. Dat gaat over mensen die geen huisarts hebben en op geen enkele manier gezondheidskosten maken via de mutualiteit. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met obesitas die daarvoor nog nooit een huisarts hebben geconsulteerd. 

Ben jij zeker dat je één van de bovenstaande aandoeningen hebt, maar sta je niet op de lijst? Richt je dan naar je vaste huisarts die je medisch dossier (GMD) beheert. De ziekenfondsen of apothekers kunnen je niet toevoegen. Als je geen vaste huisarts hebt, dan kan een andere huisarts je eventueel nog toevoegen. Hou er rekening mee dat je huisarts tijd nodig heeft om deze vragen te verwerken en heb dus even geduld.

Maak je ook geen zorgen, hat vaccinatiecentrum stuurt wellicht pas eind april de eerste uitnodigingen uit, dus de huisarts heeft ook nog de tijd om personen toe te voegen.

Wie een aandoening heeft die niet vastgelegd staat, komt niet in aanmerking voor een vroegtijdige vaccinatie. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft. Het lokale callcenter kan ook geen vroegtijdige vaccinatie aanbieden.