Wildlife taxi team: hulp aan noodlijdende wilde dieren

Gepubliceerd op dinsdag 15 maart 2022 18.48 u.
Wild dier in nood gespot? Bel 03 331 97 00! Wil je zelf vrijwilliger worden? meld je via afdelingenteam@vogelbescherming.be

WTT

WTT staat voor Wildlife Taxi Team, een initiatief van Vogelbescherming Vlaanderen. 

In de vogelopvangcentra vangen ze jaarlijks 30.000 noodlijdende wilde dieren op. Dankzij een professionele opvang kan een dier een tweede kans krijgen op een leven in de natuur. Jammer genoeg vinden niet alle zieke en gewonde dieren een weg naar een VOC. 

Daarom is er het Wildlife taxi Team. Dat is een groep dispatchers, die een analyse maken van het dier, en chauffeurs die mee helpen dieren overbrengen naar een erkend opvangcentrum. 

Wil je hulp inroepen voor een wild dier in nood? Dan is er het nummer 03 331 97 00

Wil je je inzetten als vrijwilliger? Dan kan je je aanmelden op afdelingenteam@vogelbescherming.be