Ziekte van Newcastle - UPDATE

Gepubliceerd op dinsdag 31 juli 2018 10.37 u.
Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Tegelijk worden enkele uitzonderingen voorzien voor professionele pluimveehandelaars.

De voorziene uitzonderingen stellen pluimveehandelaars in staat om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, openbare markten inbegrepen, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. In dat kader is het voor de organisatie van een openbare markt belangrijk om
het volgende te weten:

  • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
  • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
  • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.


Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Indien je vragen hebt, dan kan je altijd contact opnemen met onze lokale
controlediensten, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op
www.favv.be/lce/.