Zo mag je een tuinhuis plaatsen zonder vergunning

Gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021 10.53 u.
Een tuinhuis plaatsen zonder vergunning? Dat kan. Tenminste als jouw project een aantal voorwaarden respecteert. Je vindt ze hieronder op een rijtje.

De belangrijkste voorwaarde is de oppervlakte van het gebouw. Er geldt in het totaal een maximum van veertig vierkante meter aan vrijstaande gebouwen. Hierbij moet je wel rekening houden met het feit dat de oppervlakte van andere reeds bestaande gebouwen meetellen. Staat er al een serre, een vrijstaande garage of carport van twintig vierkante meter in jouw tuin dan mag jouw tuinhuis nog twintig vierkante meter in beslag nemen. Het mag ook niet hoger dan 3,5 meter worden.

De tweede belangrijke voorwaarde is het respecteren van de afstanden ten opzichte van de perceelgrenzen. In de zijtuin moet er minstens 3 meter afstand gehouden worden tussen jouw tuinhuis en de perceelgrens, in de achtertuin bedraagt die afstand minstens 1 meter. Je kan ook bouwen tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelgrens zonder het aanbrengen van wijzigingen aan die muur. Het tuinhuis moet ook op een afstand van maximaal 30 meter van jouw woonst staan.

De derde belangrijke voorwaarde is dat het tuinhuis niet strijdig is met een aantal voorschriften zoals het bijzonder plan van aanleg (BPA), het gemeentelijk uitvoeringsplan (RUP), de stedenbouwkundige verordeningen of andere wetgevingen. Het is dus aangeraden om eerst even contact op te nemen met de dienst stedenbouw. Zelfs elke wijk kan haar eigen verkavelingsvoorwaarden hebben met beperkingen op vlak van de grootte en het type tuinhuis dat je mag plaatsen zonder vergunning.

De vierde belangrijke voorwaarde is dat jouw tuinhuis geen woonfunctie heeft. Ben je van plan om het toch uit te rusten met een keuken, een douche en een slaapkamer, dan moet je wel een vergunning aanvragen.

De vijfde essentiële voorwaarde is dat het gebouw geen constructieprobleem met zich meebrengt. Is dat niet het geval en is er geen architect nodig dan kan je het tuinhuis
zelf plaatsen of laten plaatsen.

Denk je aan zonnepanelen? Die kan je zonder vergunning op het dak van jouw tuinhuis aanbrengen op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak.

Heb je nog vragen of nood aan extra informatie neem dan contact op de met de dienst stedenbouw.


INFO EN CONTACT
Dienst stedenbouw
vergunningen@melle.be | 09 210 07 60