Zwerfkatten

Een grote populatie aan zwerfkatten zorgt voor nodeloos dierenleed en voor hinder.

- Geurhinder door 'sproeien' van katers;

- Uitwerpselen;

- Lawaaihinder door 'verliefde' katers;

- Aanvallen op gewone huispoezen;

- Ongelukken.

Bovendien leiden de dieren zelf een leven vol ontberingen en dragen ze dikwijls allerlei ziektes. Achtergelaten katten planten zich in de vrije natuur voort zonder beperking, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Hoe aanvragen?

Wie last heeft van zwerfkatten in de omgeving, contacteert best de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming vzw.